Ber NTNU-studenter om hjelp: Hvor bør opprettsnæringen være i fremtiden?

foto