Mowis første merkevareprodukter slår an i butikkene