Mari Holm Lønseth er andrekandidat for Sør-Trøndelag Høyre til stortingsvalget. En av hennes hjertesaker er å bedre mulighetene for å kunne ta fagbrev. Hun besøkte nylig flere bedrifter på Frøya, og der fikk hun også bekreftet at bedrifter ønsker og har behov for å ta inn lærlinger.

- Jeg var blant annet på Salmar, og de var veldig klare på at de trenger flere fagarbeidere. Nå starter mange elever på videregående, med drømmen om å bli fagarbeidere.

Nå starter mange elever på videregående, med drømmen om å bli fagarbeidere. For mange blir drømmen knust fordi de ikke har en læreplass å gå til. Det må vi gjøre noe med. Mesterbrev er like viktig som mastergrad, sier Holm Lønseth.

Hun forteller at hun har fem punkter hun vil gjennomføre hvis hun kommer på Stortinget til høsten:

1. Fortsette å øke lærlingtilskudd til kostnaden av en ordinær skoleplass.

2. Innføre mer ambisiøse mål for offentlige virksomheters inntak av lærlinger.

3. Bort med irrelevant teori - sørge for en yrkesretting av fellesfagene.

4. Gjøre det enklere å veksle mellom opplæring i skole og i bedrift.

5. Bedre rådgivningstjeneste.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no