- Det opplagte valget var å ta kontakt med Charlotte