Åtte bøter og nytt førerkortbeslag etter fartskontroll