NMK Frøyas søknad om forskuttering av spillemidler til idrettsanlegg, var oppe til diskusjon i formannskapsmøtet tirsdag.

Ønsker å i gangsette prosjektet

I søknaden skriver NMK Frøya at de ser seg nødt til å søke forskuttering av spillemidler pålydende 1,5 millioner kroner samt søke om opptak av 1 million kroner i lån til kommunen, for å klare å i gangsette prosjektet i løpet av 2015/2016.

- NMK Frøya er en viktig klubb med mange medlemmer. Å forskuttere tippemidler til dem, det er jeg helt enig i at vi skal gjøre, sa Martin Nilsen (H).

På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen, ønsket ikke rådmannen i utgangspunktet å innstille positivt i denne saken, men på grunn av likhetsprinsippet i tilsvarende saker, vil rådmannen instille positivt vedtak i henhold til forskuttering av spillemidler, men ikke til lån på kroner 1.000.000.

- Også et idrettslag

Formannskapet hadde like før NMK-saken, behandlet vedtakene rundt Helhetlig idrettspark og hvorvidt kommunen skal bevilge ti millioner kroner til fotballhall på Golan, med grønne oppdrettskonsesjonsmidler.

- Vi må huske på at også NMK Frøya er et idrettslag, sa Aleksander Søreng (FrP) og lurte på om ikke Frøya NMK burde få låne penger av de grønne oppdrettskonsesjonsmillionene, som Frøya kommune ble tildelt før jul.

Rådmann Svanhild Mosebakken svarte at kommunen ikke har lov til å bruke de grønne oppdrettskonsesjonsmidlene til lån, men til investeringer.

Plantegning av det nye klubbhuset til NMK Frøya.

To forskjellige saker

Spillemiddelsøknaden til NMK Frøya er godkjent, men i finansieringsplanen rundt spillemiddelsøknaden står det ingenting om lån.

- Det betyr at dette er to forskjellige saker, derfor må man være forsiktige slik at ikke dette med lån, ødelegger for spillemiddelsøknaden, påpekte ordfører Berit Flåmo og mente rådmannen burde snakke nærmere med NMK Frøya om søknaden, før saken skal behandles i kommunestyret.

Vedtakene fra formannskapet ble enstemming som følger:

1) Formannskapet bevilger kr 1.500.000,- som forskuttering av tippemidler til bygging av klubbhus for NMK Frøya. Beløpet dekkes ved opptak av lån.

2) Formannskapet avslår søknaden om lån i Frøya kommune på kr. 1.000.000 for finansiering av klubbhus.