Gang- og sykkelveien ble 10 millioner dyrere

Fra arbeidet på Hammarberget