I dag var det tilbudsåpning på bygging av Flatvalveien på Frøya etter at konkurransen ble lyst ut før jul.

KN Entreprenør, med base på Sistranda, var eneste entreprenører som leverte tilbud. Tilbudet er på 34.481.319 kroner ekskl. mva.

Kevin Nordbotn i KN Entreprenør.

I prosjektet inngår prosjektering, bygging, kontroll og dokumentasjon av ca. 1050 meter ny fv. 716 og ca. 550 meter ny gang- og sykkelvei. I tillegg skal det bygges to kryss med ca. 400 meter tilhørende sidevei. Elektro og vann og avløp inngår også, forteller veivesenet.

Flatvalveien skal være ferdig bygd i september i år.