Til stor applaus ble ildsjelene Edvin Paulsen og Ingvald Olsen takket av for lang og tro tjeneste i Sula Grendalag.

Det nye lederen for Sula grendalag er Vibeke Nordtiller som fikk som sin første oppgave å takke Ingvald og Edvin for sin mangeårige innsats. Edvin Paulsen har vært lederen, men en viktig støttespiller har vært styremedlem Ingvald Olsen. Samtidig med sitt styreverv i grendalaget, var han også den siste lederen for Sulas fiskarlag. Det ble slått sammen med Grendalaget i 2016.

- Ærefullt oppdrag

Vibeke Nordtiller tar over lederrollen og får med seg et kvinnedominert styre som består ellers av Line Holmen, Tove Sveberg, Johannes Sigurjonsson og Dagfinn Onarheim. Den nyvalgte lederen Vibeke Nordtiller sa at det var et ærefullt oppdrag å gi denne gaven til ildsjelene som har gjort så mye for fellesskapet. Hun takket så mye for innsatsen med en skulptur av Kristiansund-kunsteren Anne Grethe Engstrøm.

Fortsetter som vaktmester

Begge sa til takk at de ikke var helt ferdig ennå, og ville gjøre sitt på dugnader. Edvin Paulsen vil også fungere i en slags vaktmesterstilling, noe utløste en tydelig applaus. De etterlater seg et veldrevet grendalag og en økonomi under kontroll.

Valgkomiteens leder Odd Larsen skrøt av driften og sa at det er sjelden at man ser en grendalag med like god kontroll på sin økonomi. Viktige inntektskilder er Sula festival, påske-basaren, utleie, krabbefest og støtte fra ulike sponsorer.

Åpning av museum

Ikke minst er Ingvald og Edvin selv svært fornøyd med at grendlaget er kommet i mål med restaureringen og ombyggingen av den gamle skolen til Sula kulturhus. Dette avsluttes med en åpning av Sula fiskeværsmuseum til sommeren. Et annet løft er utskiftning og utbedringene av veilysene, noe som vil bli ordnet i løpet av året.