- Kan ikke overlate ansvaret til idrettslag og frivillige