I tillegg til Frøya, vant Oppdal sentrum vannverk klassen for grunnvannskilder. Begge vassverkene kan nå titulere seg med tittelen Midt-Norges bestedrikkevann.

- Det var en jevnknivskarp konkurransen som skilte veldig lite. En på grunnvann utmerket seg og det samme var det på overflatekilder, men alt i alt var det 8 verdige kandidater og vinnerne skilte seg ut ", sier juryformann Johan P. Nielsen etter at konkurransen var ferdig.

Frøya vannverk får nå også muligheten til å konkurrere om å ha Norges beste vann. Finalen holdes tirsdag 19.april 2016, under Miljø & Teknikk Kommunalteknikk 2016, Telenor Arena, Fornebu.

Konkurransen arrangeres av Norsk Vann, KS Bedrift og Norsk Kommunalteknisk forening (NKF).

Alle kandidatene var:

  • Alstadhaug vannverk

  • Benna vannbehandlingsanlegg

  • Frøya kommunale vannverk

  • Holtålen vannverk

  • Levanger vannverk

  • Leksvik vannverk

  • Oppdal sentrum vannverk

  • Vikelvdalen vannbehandlingsanlegg

Alle vannverkene som deltok i konkurransen måtte leverere vann til mer enn 500 innbyggere. Vannverket må også ha godkjenning fra Mattilsynet lokalt.