Dette sier luftfartsmyndighetene om planen for Frøya flyplass