Tettere med spillmillionærer på Hitra og Frøya enn i Verdal`n