Under Hellkonferansen på Stjørdal ble det lørdag kveld delt ut en rekke priser til journalister og fotografer i Trøndelag.

Hellkonferansen er Trøndelags viktigste arena for journalistfaglig debatt, inspirasjon og kunnskapsbygging. Hvert år samles mellom 2- og 300 deltakere på Scandic-hotellet i Stjørdal – til det som er den eldste og største av de regionale journalistkonferansene i landet og Norges nest største journalistkonferanse.

Internasjonalt øysamfunn

"Den trønderske journalistikkprisen 2017lokaljournalistikk ble tildelt Hitra-Frøya for reportasjeserien  «Internasjonalt øysamfunn»

Bak serien har stått Cecilia Brurok, Trond Hammervik, Lars Otto Eide og Bjørn L. Rønningen samt Nina Sandvik.

Slik begrunner juryen sin kåring:

"Journalistikk er på sist beste når konkrete eksempler illustrerer en strukturell utvikling. De siste årene har øysamfunnene Hitra og Frøya fått stor innførsel av arbeidskraft, 20 prosent av de som bor der nå er innvandrere.

Reportasjeserien i Hitra-Frøya viser hvordan det preger samfunnet gjennom annerledes mattilbud, religiøse samlinger, hverdagen i barnehagen, kummerlige boforhold og ikke minst: At litauere er grovt overrepresentert som fyllekjørere. Her viser journalistikken hvordan endrede samfunnsstrukturer påvirker hverdagslivet i bygde-Norge på godt og vondt. Slik skal det gjøres!"

Juryen har bestått av Torry Pedersen, Oddveig Storstad, Jarle Aasland, Nina Torset, Kristoffer Egeberg og Bård Borch Michalsen.