En utenlandsk mann i 50-årene som bor og jobber på Hitra, måtte stå til rette for Fosen tingrett etter at han fra heimlandet til Norge innførte over 300 tabletter inneholdende et narkotiske virkestoff.

I tillegg til tablettene hadde han også med seg over 1600 sigaretter samt en liter brennevin.

Til eget bruk

Siktede avga en uforbeholden tilståelse i retten.

Retten fant ingen grunn til tvile på at legemiddelet som ble innført var forskrevet av lege i hans heimland., og viste bl.a. til at siktede etter ankomsten til Norge har samme type medikamenter foreskrevet av lege her.

Mannen ble derfor straffet for ikke å hatt nødvendig dokumentasjon på at legemiddelet har vært utskrevet av lege til siktedes eget personlige medisinske bruk.

Manglende dokumentasjon

Det ble også lagt til grunn at en del av det innførte kvantum har vært innenfor den kvoten han har hatt anledning til å ta med seg, dersom hadde hatt nødvendig dokumentasjon.

Siktede har forklart at han ikke vært klart over at han måtte ha dokumentasjon på at medikamentene var utskrevet for siktedes eget personlige medisinske bruk og har således handlet uaktsomt.

Når det gjelder innførsel av åtte kartonger sigaretter samt en liter sprit påpekte retten at dette forholdet alene ville kvalifisere til en bot på ca. 6.000 kroner.

Bot og betinget fengsel

Etter en samlet vurdering satte tingretten straffen til betinget fengsel i 14 dager samt en bot 6.000 kroner.

Samtidig ble mannen pålagt å levere tilbake de vel 1600 sigarettene samt den ene literen med brennevin

Siktede er tidligere ikke straffet i Norge, og så vidt vites heller ikke i sitt hjemland.