Den 18. mai ble den generelle forskriften for vannscootere opphevet. Det som av kritikerne er blitt omtalt som et frislipp for støyende vannscootere, er i realiteten en sidestilling av vannscootere og andre båter. Enkelt sagt gjelder nå de samme reglene for trafikk og fart på sjøen, enten man bruker vanlig båt eller scooter.

Kommunen kan med det nye regelverket innføre egne forskrifter som begrenser bruken, men dette er innenfor visse rammer. Hitra formannskap vedtok egne regler for kommunen i siste møte før ferien.

Foto: Scanpix

400-metersbelte med fartsgrense

I følge Christian Hammernes (selv hitterværing) i Norges Vannscooterforbund går Hitras vedtak langt ut over det en kommune har lov til å bestemme, og han mener vedtaket bør kjennes ugyldig.

- Det de forsøker å gjøre er å innføre det gamle regelverket. De setter en 400-meters grense til land, og en 5 knops fartsgrense. De har ikke lov til å sette en generell fartsgrense kun for vannscootere. Og når det gjelder hovedleder og bileder, er det kystverket som har myndigheten til å sette fartsgrenser. Dette har kystverket selv gått ut og spesifisert nå, etter at enkeltkommuner, som Hitra, har gjort vedtak der de i praksis forsøker å gjenninføre forbud mot vannscootere, påpeker Hammernes.

Det er gjennom å etablere ett 400-metersbelte langs land som "forbudsone", hvor vannscootere får kjøre gjennom med en maks fart på 5 knop, at kommunen innfører en egen fartsgrense for vannscootere. Kommunen har fra før av egne regler for en del området, blant annet Knarrlagsundet og Dolmsundet, hvor det er generell fartsgrense på fem knop. Men med forskriftene de nå har vedtatt er det fartsgrense på 5 knop i 400-metersbeltet rundt hele Hitra for vannscooter, noe det ikke er for vanlige båter.

- Ufullstendig høring

Han mener også saksbehandlingen i kommunen er under enhver kritikk.

- Det kommunen kan gjøre er å lage egne ordensforskrifter. Men dette skal gjøres med utgangspunkt i en fagrapport. Og så skal forskriftene ut på høring. Her har alt skjedd i et hastverk, og forskriften var ikke lagt ut lett tilgjengelig, som det heter at de skal i en høringsrunde, sier Christian Hammernes.

Lovlighetskontroll

Tom Skare representerer Frp i Hitra kommunestyre og formannskap. Han forteller at han var borte under den politiske behandlingen av vannscooter-forskriftene, men mener at disse må få en ny behandling.

- Her har det vært både hastverk og lastverk. Jeg har forståelse for at folk kan være uenige med regjeringen som har opphever den gamle vannscooterforskriften, og vet det er ulik oppfatning om vannscooter er bra eller ikke. Men her har man vedtatt noe som er helt på jordet. Nå er loven slik at vannscootere og båter skal behandles likt, og da kan ikke kommunen vedta en egen fartsgrense for scootere. Jeg kommer til å sende en henvendelse til rådmannen om at hun må se på denne på nytt, og hvis det ikke skjer noe, så vil vi kreve en lovlighetskontroll i første kommunestyre i august, sier Tom Skare.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no