Ansatte i opprør. Tror halvparten kommer til å si opp