Konsert med Charlotte Audestad på Eldsfjellet - SD 480p.mov