Det Deichmanske bibliotek har blitt inspirert av Frøya