Fylkeslegen bekymret for smittesituasjonen på Frøya