– Jeg har til tider blitt latterliggjort for at jeg har mast så mye