Frøyabedriften Aqualine er nominert til NHO Trøndelags nyskapingspris, sammen med Overhalla hus og økoturismebedriften Øynaparken.

Hvert år deler NHO ut en nyskapingspris til en person – eventuelt flere personer i samarbeid – som har startet og/eller utviklet en mindre bedrift. Formålet med prisutdelingen er å belønne enkeltmenneskers initiativ og skape interesse og oppmerksomhet rundt nyskaping. Alle regionene kårer sin regionale vinner og en nasjonal vinner kåres i forbindelse med Småtinget i august, skriver NHO på sine nettsider

Mindre rømming og sikrere arbeidsplass

Her er begrunnelsen for nominasjonen:

Aqualine leverer utstyr til oppdrettsnæringen i verdens tøffeste og mest krevende havområder, og har gjort det i mer enn 30 år. Hos dem ligger den maritime forståelsen i ryggraden.

Som en følge av det økte antallet rømminger av laks i 2011 tok Aqualine ansvar og arbeidet frem i samarbeid med flere aktører i næringen, et nytt konsept for oppbyggingen av merdesystemer. Resultatet ble Aqualine Midgard System, et fullt integrert not- og utspilingssystem, hvor bunnringen henges direkte i noten uten annen kontakt med flytekragen. Et nyutviklet vinsjesystem hever og senker bunnringen effektivt i en operasjon.

Aqualine Midgard System® er et resultat av flere års målbevisst arbeid for å finne nye og bedre løsninger innenfor merdteknologi; flytekrage, bunnring og not. Spesielt er det lagt vekt på å redusere risikoen for rømming, men også finne løsninger for bedre og sikrere arbeidsforhold for røkterne, HMS.

Foruten i egen regi, har de også gjennom et tett samarbeid med mange oppdrettsselskaper blant annet Lerøy, Marine Harvest og Salmar, deltatt i og gjennomført flere prosjekt med henblikk på gode løsninger. I løpet av 2012 og 2013 har det vært gjennomført 3 modelltestforsøk i Havmiljølaboratoriet, SINTEF Marintek. Dette har vært viktig for å verifisere dagens løsninger og ikke minst for de nye, gode løsningene. Flere fullskala forsøk er også gjennomført, med svært gode resultater. Forretningsmessig har også denne satsingen på FoU gitt positive resultater. Å være i førersetet på utvikling gir også gode resultater i bedriften, og ikke minst gir det en glede og stolthet hos alle medarbeiderne.