Som Hitra-Frøya forteller i dagens papirutgave/PDF, har Frøya kommune fått juridisk råd om å droppe avtalen med Nordskag/Kverva og Valen grendalag om utbygging av Nordskag oppvekstsenter. Planen var at grendalagene skulle skulle bygge og eie tilbygget, og kommunen skulle leie.

Juristen mente at kommunen risikerte å bli dømt for brudd på loven om offentlige anskaffelser. Frøya kommune har i løpet av det siste halvåret blitt bøtelagt to ganger for brudd på denne loven.

Først sist fredag ble innstillingen fra rådmannen, der han fraråder formannskapet å skrive avtale med grendalagene, sendt ut til politikerne.

I dagens formannskapsmøte var det flere politikere som uttrykte forundring over at dette kommer nå, så seint i prosessen.

Kristin Reppe Storø (Ap) fortalte at hun gjennom grendalaget har hatt innblikk i prosessen.

- Jeg vet at dette ble tatt opp tidlig i arbeidsgruppa.  Det ble spurt om det var fare for at dette kunne være «oddekalv-mat». Man mente at et slikt oppdrag burde lyses ut. Derfor forunder det meg fryktelig at ikke kommunen har sjekket ut dette tidligere, sa Kristin Reppe Storø.

Rådmann Per Gundersen sa at han ikke skjønte hva hun siktet til. Han understreket at kommunestyret hadde gjort vedtak om å gå inn en avtale med grendalagene, og at den juridiske betenkningen kom opp når den endelige avtalen skulle få en juridisk gjennomgang.

- Det er ikke grendalagene, men Frøya kommune som er ansvarlig for å sjekke om Frøya kommune følger loven, repliserte Reppe Storø, som stod fast ved at dette burde kommunen sjekket ut mye tidligere.

Hun slo fast at kommunestyret tidligere har gjort et ulovlig vedtak, og frontet så et forslag om at man på kommunestyret førstkommende torsdag gjør et vedtak om at kommunen vil bygge ut Nordskag oppvekstsenter gjennom offentlig/privat samarbeid, og at prosjektet så utlyses på anbud.

- Det er viktig at vi får fortgang i det, og at det utlyses så fort som mulig, sa Reppe Storø.

Et enstemmig formannskap stilte seg bak forslaget.