Mandag 6. juni holdt arbeidsgruppa i Hitra reiselivsforum og Hitra næringsforening, en presentasjon av sitt forslag for en langsiktig markedsplan for Hitra i Meierisalen. Ikke bare som turistdestinasjon, men Hitra i det store og hele. På forhånd hadde Bjørn Fjeldvær noe kryptisk uttalt at noen av forslagene var både ”nyskapende og ganske spreke.”

Vil leie hele Torvet i Trondheim

Både store og små bedrifter på Hitra var møtt opp for å overvære møtet. Arbeidsgruppa som introduserte markedsplanen består av Ola Skjåk-Bræk fra Ansnes Brygger, Bjørn Fjeldvær fra Knarren Brygge, Rune Almo fra Hotell Hjorten og John Birger Brevik fra Hitra Turistservice. Markedsplanen omhandlet i hovedsak to punkter.

Det kanskje mest oppsiktsvekkende forslaget ble presentert av Bjørn Fjeldvær. En lørdag i mai 2017 vil det bli arrangert en Hitradag i Trondheim, hvis alt går som planlagt. Da er tanken at hele Torvet i Trondheim skal leies og både folk og dyr skal vise fram Hitra fra sin beste side.

Alle restauranter skal servere mat fra Hitra

Hele dagen begynner med at hitterværingene ankommer Ravnkloa med fullastede båter og tønner. Deretter blir det en prosesjon opp til Torvet med øyenes rikdom. Rikdommen kommer i form av blant annet sjømat og villsau. Levende villsau.

Vi tenkte først å ta med noen hjorter, men fant fort ut at det ville være mer praktisk med villsau, forklarer Fjeldvær.

På Torvet vil det bli matshow og kokkelering. Alle besøkende får lage fiskesuppe i storgryte. Torvet skal fylles med telt og storskjermer med presentasjoner av Hitra. Kultur, idrett, frivillige og bedrifter skal vise seg fram for byfolket. Fjeldvær og resten av arbeidsgruppa skal sørge for at alle restaurantene i byen serverer noen retter med mat fra Hitra, og bakgrunnsmusikk med artister fra Hitra skal høres i bakgrunnen.

Helst skulle de bare spilt ”Hitra, Frøya og Fjeldværøya”, men vi er åpne for andre forslag, spøker artisten fra Fjeldværøya.

Gallaforestilling i Olavshallen

I Olavshallen samme lørdag kveld skal det være gallaforestilling. Det blir en helaften der kjente Hitra-artister skal spille. Kostnadene på Hitradagen er beregnet til 400.000, hvorav halvparten skal dekkes av inntekter fra konserten i Olavshallen.

Dette er praktisk gjennomførbart, det er ikke noe luftslott vi bygger, sier Bjørn.

Ola Skjåk-Bræk har jobbet med budsjetteringer og legger fram tallene. I tillegg til Hitradagen i Trondheim, skal det annonseres og promoteres i riksdekkende media. Det er blant annet tenkt et innstikk i VG, og helsider i VG sine magasiner ”Godt” og ”Reiselivsmagasinet”.

Disse to magasinene har rundt 80.000 lesere per utgave og målgruppen er de som er opptatt av god mat og reiseopplevelser, sier Skjåk Bræk.

Det blir totalt tre utgivelser fra uke 38 og frem til nyttår 2016 i disse magasinene.

VGs nettsteder skal også brukes til annonsering. Summen av kostnadene på både Hitradagen og merkevarebyggingen i VGs medier blir på 1.650.000.

Vil ta inn penger på dugnad

I tillegg til de 200.000 som skal inntjenes på gallakvelden, skal 400.000 tjenes inn på dugnad av reiselivsaktørene. Her er det anslått 2000 dugnadstimer som skal fordeles mellom aktørene.

Små firma kan bidra med dugnad, mens store firma som verken har tid eller lyst til dugnad, kan bidra med penger, sier Rune Almo.

Skjåk-Bræk forteller at det er annonseringen som er den store bøygen. Han påstår at sponsingen vil være en investering for bedriftene fordi de vil tjene på at Hitra blir en sterkere merkevare og turismen øker.

72 44 04 00 post@hitra-froya.no