Maciej Karpinski er innvilget ett års permisjon fra stillingen som kultursjef i Frøya kommune.