Snillfjord kommune har ikke organisert kommunalt skadefellingslag. Da ulven Vargtass herjet i område, ble det tatt kontakt med jegere, som kunne stille hvis det ble behov for det.

Kommunen har til tider flere store rovdyr innenfor sine grenser. Et år mistet en sauebonde 50 dyr og det ble skutt ei jervtispe i området. Saueeieren fikk ikke erstatning for mer enn 15 dyr.

Snillfjord skal også være vert for gaupe, og to lam er registrert tatt av gaupe for to år siden.

Lammetapene i Snillfjord har de siste årene vært på et lavt nivå, med unntak av nevnte sauetap på 50 dyr.

I og med at det i perioder er høye tap av lam på beite, mener formannskapet det er riktig å inngå avtale med et skadefellingslag. Slik får man muligheten til å foreta en skadefelling dersom behovet for det oppstår.

I forslaget fra formannskapet anbefales det at kommunen inngår avtale med skadefellingslag og formaliserer et samarbeid med et hensiktsmessig lag i nærheten. Det overlates til rådmannen å utforme avtalen med laget og medlemmer i lagt.