- Tyder på at Frøyatrimmen har hatt betydning for både fysisk og psykisk helse i samfunnet vårt