Glade for å slippe trafikken forbi småbruket i Åstfjorden