Kvinneandelen i oppdrett har bare såvidt økt på ti år