Sjekket ut for hubro, storspove, oter og sjøfugl. Nå kommer industriplanen til ny høring

foto