Stenger en lakseveitunnel tre kvelder og netter

foto