Mistet campingvogna og garasjen i brann. Brannvesenet innførte sikkerhetssone under slokkinga

foto