- Forslaget vil fjerne store forventede inntekter for vertskommunene