- Forslaget vil fjerne store forventede inntekter for vertskommunene

Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner(LNVK) bekymrer seg over regjeringas høringsforslag om å endre eiendomsskatten på verk og bruk, noe som vil fjerne store forventede inntekter for vertskommunene for vindkraftverk, sier styreleder Iver Nordseth.