To frosne personer bragt i land etter å ha falt i sjøen