- Farten må ned! Utviklingen har vært på et nivå vi ikke kan akseptere