- Det er observert fire store politibiler på vei hitover