Fra i dag er det ny legevaktordning og ny plassering av legevakta