Vil fortsatt ikke slippe folk inn i anleggsområdet