Vil ta masse fra Skarpneset til vindkraftveier

foto