Fra kommende månedsskifte er det ikke lenger mulig å oppnå store rabatter på bommene på Lakseveien (Fv 714) gjennom Snillfjord.

Hittil har bilistene fått rabatt etter hvor mye man forhåndsbetalte. 2.000 innbetalt ga 30 % rabatt, 4.000 innbetalt ga 40 % rabatt og 6.000 innbetalt ga hele 50 % rabatt.

Det er Stortinget som har vedtatt en bompengereform der målet er å forenkle og effektivisere bompengeinnkrevingen. Derfor endres takst- og rabattstrukturen for flere bompengeprosjekter, bl.a. Lakseveien.

Det betyr at det lenger ikke blir mulig å tegne forskuddsavtale for å oppnå gode rabatter.

De nye prisene

Fra 1. februar 2018 vil det for personbiler (Takstgruppe 1) koste 68 kroner å passere bommen på Valslag og 53 kroner ved bomstasjonen på Våvatnet. Kjøretøy i denne takstgruppen (Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 ) får 20 prosent rabatt dersom de har gyldig bombrikke.

Samtidig innføres et månedlig passeringstak på 40 passeringer per bomstasjon for disse kjøretøyene.

For takstgruppe 2 (tyngre kjøretøy) blir prisene heretter henholdsvis 252 og 199 kroner. Her er det ingen rabatter.