- Jeg har jo fulgt med dere i noen år, så jeg er ikke overrasket over resultatet, sier Karl Almås, styreleder i NHO Trøndelag.

Sammen med rådgiver Aina Kristiansen har han onsdag tatt turen til Frøya for å markere resultatene fra kommune-NM 2016 på frøyaordfører Berit Flåmos kontor.

Karl Almås gratulerer Berit Flåmo med plasseringen i kommune-NM

Årlig rangerer NHO alle kommuner i landet etter hvor gode næringslivskommuner de er. I motsetning til kommunebarometeret som Kommunal rapport utarbeider, havner Frøya høyt oppe når det er næringslivet som bestemmer kriteriene.

Totalt blant landets kommuner havner Frøya på 39. plass blant 426 kommuner. Lista topper av store kommuner, med Sola, Bærum og Oslo på de tre første plassene.

Blant de 50 øverste er det kun Leikanger og Frøya som har et folketall på under 5000. Frøya er den kommunen med størst prosentvis folkevekst av alle landets kommuner, så alt tyder på at kommunen ikke vil være kategorisert som en kommune med under 5000 innbyggere ved neste korsvei.

Frøya kommune er også den kommunen som klatrer mest av alle landets kommuner, hele 53 plasser fra 92. plass i 2015 til 39. plass i 2016.

Havbrukskommuner markerer seg

I undersøkelsen er det brukt fem hovedparameter: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Det er i demografi (tilflytting og aldersammensetning mm) og kommuneøkonomi at Frøya scorer særlig godt.

Også Vikna scorer godt i årets NM, og det er dermed to trønderske havbrukskommuner som kommer opp høyt i rangeringen. Karl Almås jobber i Sintef Ocean, og kjenner derfor godt til utviklinga innen havbruksnæringa.

- Det er artig at det er havbrukskommuner som markerer seg. Undersøkelsen bruker fem parameter som til sammen sier noe om robusthet og hvordan man er skodd for framtida.

Lokalt eierskap

Ordfører Berit Flåmo synes det stor stas å se resultatene fra NHOs undersøkelse.

- Det er fryktelig stort. Dette viser at vi er på og er en ja-kommune. En ting som gjør at Frøya skiller seg ut er at vi har store bedrifter med lokalt eierskap. Dette er bedriftsledere som ser 24-timers mennesket og som er lokalpatrioter. Vi hadde ikke hatt noe kulturhus eller storhall hvis det ikke hadde vært for dem. Det viser at kommune og næringsliv drar i samme retning, sier ordføreren.

- Og det har bare begynt

Ved siden av at Frøya har Salmar, Måsøval fiskoppdrett og Ervik laks og ørret som lokalkontrollerte oppdrettselskaper, fostrer kommunen også mange av landets største bedrifter innenfor leverandør-industrien. På hvert sitt område har Bewi, Eidsvaag rederi, Aqualine, Frøygruppen, Åkerblå med flere vokst til å betjene store deler av norskekysten, og noen er internasjonale aktører.

- Det som er så positivt er at disse bedriftene klarer å håntere veksten gjennom å vokse lokalt. Det er et eventyr, rett og slett. Og det har bare begynt, sier Torill Pettersen, leder i Frøya næringsforum.

Hitra klatrer også

Hitra kommune klatrer også oppover på tabellen. Kommunen går opp tyve plasser fra 147. plass i 2015 til 127. plass i 2016. Kommunen ligger på 9. plass blant de trønderske kommunene.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no