Under gjennomføring av nasjonal prøve tidligere i høst, opplevde flere elever ved Dyrøy skole å bli kastet ut av nettet mens de satt med besvarelsene.

- Det var seks elever som skulle gjennomføre prøven. Teksten forsvant da de skulle svare på oppgavene, forteller rektor ved Dyrøy oppvekstsenter Randi Gaustad.

Tirsdag hadde de forskjellige virksomhetene i Frøya kommune presentert sine behov knyttet til kommunebudsjettet. Flere av skolene oppgir IKT/dårlig internett som en av sine utfordringer.

Kommunalsjef for oppvekst, Roger Antonsen, mener at det i Dyrøy oppvekstsenters tilfelle kan ha fått følger for elevresultatene.

Økonomisjef Thomas Sandvik sier at det jobbes med en bestilling av nettløsninger, som skal gjøre at også Dyrøy oppvekstsenter får nett tilsvarende fiberkvalitet.