Lokalhistorie

Boka "Thorleif Børnick - sjømann, hvalfanger og bestyrer på Hestnes hvalstasjon" er en del av familiehistorieboka om Thorleif Børnick fra Sandefjord og hans familie. Kaptilene om hans maritime karriere og tida som bestyrer på Hestnes hvalstasjon på Hitra er skilt ut i et særtrykk.

Resultatet har blitt et lokalhistorisk bok på over 180 sider full av bilder, detaljer, historier, data og kunnskap om en viktig del av industrihistorien på Hitra. Som Dagsavisen fra Trondheim skrev i april 1949: "Norsk Hvalfangst, Hestnes, som fanger barduhval og har en produksjon som beskjeftiger 100 mann."

- Historien om Thorleif Børnick sin tid til sjøs og på Hitra har alltid fascinert hans etterkommere, og tida han var i aktiv tjeneste var preget av pionerånd, tøffe tak og hard arbeid. Mye av hans historie har etterhvert gått over til å bli legender for hans etterkommere, men det er her gjort et ærlig forsøk på å være realistisk og sann i beskrivelsen om ham og de rundt ham, heter det i "vaskeseddelen" på boka.

- Familiehistorieboka med alle dens kapitler har kanskje ikke den store interesse for utenforstående og er kun tenkt distribuert gjennom familien. Men interessen for kapittelet fra tiden på Hestnes har gjort at undertegnede besluttet i tillegg å lage en kortversjon av generell historisk interesse, skriver forfatter Leif Harald Børnick.

Hitterværingen Fredrik Strøm (det lille bildet) er medforfatter av kapittelet om tida på Hestnes hvalstasjon og har bidratt med mye fra sin store historiske samling med informasjon og unike bilder fra Hetnes. Arve Ulrik Fjeldberg har også bidratt med stoff fra sine artikler skrevet for lokalavisa Hitra-Frøya, mens Tore Børnick, også det en av Thorleifs etterkommere, har skrevet om sitt opphold på Hitra.

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no

Fredrik Strøm er medforfatter i boka Foto: Einar Brendboe 7250 Melandsjo Tlf.90981409