Forrige uke var det advarsel mot å spise kamskjell i Trondheim og omland (Hitra), etter at Mattilsynets målinger viste for høye konsentrasjoner av stoffene PSP og ASP.

Målingene er gjort ved Kvenvær.

Nå viser nye målinger at konsentrasjonene er på vei nedover i dette området. Det melder matportalen.no.

Spiserådet for kamskjell er nå at man kan spise, men "spis med måte". Dette varselet gjelder til og med fredag 27. juli.

For blåskjell har Mattilsynet for tida ingen restriksjoner i området de definerer som Trondheim og omland (Hitra).