- Dette besøket er nesten som en generalprøve før fiskeriministeren kommer, smiler Harald Refsnes, prosjektleder i AkvaGroup, når NHO gjør en turnéstopp hos bedriften.

NHO på landsturné

NHO er på en landsomfattende besøksreise til sine medlemsbedrifter. Organisasjonen ønsker å komme enda tettere på hverdagen til bedriftene, samt få kjennskap til utfordringer i de ulike bransjene.

AkvaGroup på Sandstad var en av bedriftene i øyregionen som ble plukket ut til å få besøk i løpet av NHO-turneen. Torsdag kom regiondirektør i NHO, Jon Uthus, og hadde med seg Ellen Mulstad fra hovedkontoret og Ingveig Holand Wahl fra regionkontoret.

Lav terskel

- Hovedpoenget med denne turneen er at bedriftene skal bli bedre kjent med NHO. Det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss om det skulle være noe. Men det er minst like viktig at vi blir kjent med bedriftene, forteller regiondirektøren.

- Opplever dere at medlemsbedriftene er for dårlige til å ta kontakt?

- For dårlige vil jeg ikke si, men vi har mye å gå på, mener Uthus.

- Vi produserer undervannslys til hele verden. Denne kassen skal til Chile, sier Harald Refsnes (t.v.)

Venter på fiskeriministeren

AkvaGroup på Sandstad har mer besøk i vente. 2. juni kommer blant annet fiskeriminister Per Sandberg til AkvaGroups eget arrangement Akvakulturdagen.

Akvakulturdagen er et åpent arrangement for bransjen, og er en arena for å få vist frem ny teknologi og nye løsninger for havbruksnæringen. På de store flatene rundt AkvaGroup er det til daglig bygging av merder. På torsdag vil dette være et messeområde med stands for flere aktører i bransjen.

Per Sandberg vil åpne arrangementet med et innlegg om viktigheten av teknologiutvikling i havbruksnæringen.

Harald Refsnes tar kjærkomment i mot oppmerksomheten.

- Det er både positivt og trivelig med besøk. Både av NHO og fra regjeringshold. Forrige uke hadde vi besøk av LO også. Det er flott at det blir mer fokus på vår bransje. Jeg føler at vi har vært litt i skyggen av oljebransjen, men at vi er på vei inn i lyset nå. Vi gleder oss over å få vist oss frem, sier Refsnes.

Både verter og gjester er fornøyde med besøket. F.v.: Bjørn Erik Strand, Harald Refsnes, Ellen Mulstad, Ingveig Holand Wahl, Jon Uthus og Inge Strøm.

Får vist seg frem

Under NHOs besøk var det også rik anledning til å få vist seg frem. Refsnes forklarte etter beste evne på spørsmål fra NHO-gjestene.

- Vi er totalleverandør til alt i oppdrettsnæringen. Det eneste vi ikke tilbyr er fisken og fôret. Både lys til å ha nede i anleggene og notvaskeren lager vi, beretter Refsnes.

- En notvasker kan vel ikke sammenlignes med høytrykkspyleren jeg vasker bilen min med?, undrer Uthus.

- Den minste notvaskeren vår har et vannstråletrykk som kan dele en europall. Jeg ville ikke brukt den på bilen, nei, smiler Refsnes.

988 89 562 kirsti.marthine@hitra-froya.no