Denne spreke giengen begynte i første klasse ved Dyrøy skole høsten 2001. Øverst fra venstre, ser vi Marius Sæther, Bjørnar Johansen og Jorunn Riiber.

I nederste rekke finner vi Robin Sandø Skjønhals (t.v), Trude Reitan og Tore Henning Dyrø.