Nordfjeldske kontroll, som utfører skjenkekontroller på oppdrag fra kommunene, har gjort flere kontroller på Hitra i sommer. Det ble funnet mer eller mindre alvorlige brudd på alkoholloven hos fire skjenkesteder. I fjor ble det innført et system for prikkbelastning, der mer enn 12 prikker fører til at salg og skjenkebevillinger kan inndras i en uke.

Helse- og omsorgskomiteen skal i tirsdagens møte avgjøre om de er enige i skjenkekontrollens forslag til prikker.

Dette er listen over lovbrudd som komiteen skal behandle:

I henhold til rapport fra Nordfjeldske kontroll AS der det ble utført kontroll den 09.07 og 05.08.2017 er det observert følgende brudd på alkoholloven:

Hos Storm Brygghus AS og Traktørstedet Landstrykeren AS:

1. IK(internkontroll)-perm mangler.

I henhold til Alkoholforskriften § 10-2 og lokal forskrift gis det 2 prikker for brudd nevnt i punkt 1.

Hos Casi AS (Bunnpris Fillan):

1. Styrer og stedfortreder har sluttet i bedriften, det er ikke utnevnt ny styrer og stedfortreder.

2. IK-perm er utdatert, og det mangler dokumentasjon på intern opplæring av øvrige ansatte.

I henhold til Alkoholforskriften § 10-2 og lokal forskrift gis det 2 prikker for brudd nevnt i punkt 1 og 2 prikker for brudd nevnt i punkt 2. Til sammen 4 prikker.

Hos Knarren brygge drift AS:

1. salg og utlevering av alkohol til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. punkt 1 og 2 i kontroll rapport.

2. det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. punkt 6 i kontroll rapport.

3. Forsegling ikke brutt på vinglass ved salg/skjenking. I henhold til Alkoholforskriften § 10-2 og lokal forskrift gis det 4 prikker for brudd nevnt i punkt 1, og 2 prikker for brudd nevnt i punkt 2. Til sammen 6 prikker. Salgs- og skjenkebevillinger skal inndras for minst en uke, hvis et bevillingssted får 12 prikker på to år. Tiden regnes fra datoen bruddet fant sted.