Nylig var den holdningsskapende organisasjonen for og med ungdom, MOT, på Hitra og Frøya. MOTs verdier er mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei. Lokalavisa tok en prat med forskjellige ungdommer etter konsertene, for å høre hvordan det egentlig er å vokse opp i øyregionen og holdningene rundt mobbing, egne valg og rusmidler.

Thatsanee Ar-sakda, Daniese A. Sæther, Anita Reitan, Ole Jakob Stølan. MOT-ungdommer fra 10.klasse ved Sistranda skole

MOT- ungdommene synes det er veldig bra ungdomsmiljø på Frøya.

- Det er fantastisk å bo på Frøya, sier Ole Jakob.

Daniese og Anita forteller at de bor en halv time unna sentrum.

- Der er det litt mer øde, men det gjør ingenting. Det gjør litt godt å komme seg bort fra sentrum, forteller de.

- Å bo på landet har sine fordeler og ulemper, men det har bylivet også reflekterer ungdommene.

Den aktiv gjengen driver blant annet med taekwondo, dans, sang og trening ved MaxTrim på fritiden.

- Det er ikke noe problem å finne på ting her, bare litt lite folk noen ganger, sier de og ler.

Grunnen til at de er med i MOT, er fordi de ønsker å være gode forbilder, blant annet for dem som starter på ungdomstrinnet.

- Vi vet det er mange som gruer seg til oppstarten, derfor hjelper vi og veileder dem, så de skal føle seg trygge.

Mobbing er det nok sier MOT ungdommene, men de har ikke hørt om så mange.

- Det er viktig å ta tak i det, sier de.

Gjennom MOTs arbeid synes de mobbingen har kommet frem i lyset og at situasjonen har forbedret seg.

- Mange føler seg utrygge på seg selv. Noen hermer etter eller dømmer, det kan såre litt, men man må tørre å være seg sjøl.