- Det var en periode spennende om det var noen som tok på seg den frivillige oppgaven det er å opprettholde tilbudet til øyungdommen slik at de har muligheten til å velge humanistisk konfirmasjon. Fylkeslaget av HEF har stått på for å hjelpe til å etablere et eget konfirmantutvalg og nå er det på plass, forteller leder i konfirmantutvalget Human – Etisk Forbund på Hitra og Frøya, Gunhild Riiber.

I konfirmantutvalget er Gry Midtbø Reppe, Oddveig Fossmo Gaustad, Frank Robert Holm, Ann Merethe Espnes Ohren og Gunhild Riiber.

- Gry og Frank Robert er kursholdere. De andre tar seg av alt det andre praktiske som må til for å arrangere en seremoni, med støtte fra organisasjonssekretæren hos Human-Etisk Forbund i Sør-Trøndelag fylkeslag. Planleggingen er kommet godt i gang allerede, forteller Riiber..

Informasjonsmøte

Påmelding er åpent frem til 1.november, og allerede i september gis det et informasjonsmøte, som er åpent for alle. Dette møtet vil bli annonsert nærmere,

Humanistisk konfirmasjon er et tilbud til ungdom som ønsker et kurs i livssyn og etikk og en høytidelig seremoni på dette grunnlaget. Målsettingen for kurset er å styrke de unges evne til selvstendig tenkning og etisk handling. Forbundet skriver at dette skjer gjennom å fremme innsikt i egne opplevelser, holdninger og atferd; Evne til refleksjon og til å stille kritiske spørsmål; Bevissthet om livssyn; Evne til omtanke, respekt, toleranse og til å ta ansvar.

Avsluttes med seremoni

-  Kurset, som foregår på Hitra, tar opp mange forskjellige sider ved det å være et ungt menneske i dag og avsluttes med en høytidelig seremoni på Frøya. Det er allerede påmeldt konfirmanter, jevnt fordelt mellom Hitra og Frøya, forteller Riiber.

- Lørdag 20.september står vi på stand i Fillan sentrum for å gi informasjon om hva HEF står for og hvilke seremonier vi kan levere. Dette skjer i det som er den nasjonale satsningen for HEF i september hvert år, Humanistisk uke. I fjor arrangerte vi foredrag med Are Sende Olsen, legger hun til.

Gry Midtbø Reppe og Frank Robert Holm er kursholdere. (Foto: privat)