En langvarig diskusjon mellom naboer i Børøsundet om det skal tillates hanehold i nabolaget, har nådd sin foreløpige konklusjon. Hitra kommune ber nå hane-eieren holde hanene innendørs mellom klokka 21 og 09. Men hvis dette ikke er mulig, bes eier om å avvikle haneholdet, står det i vedtaket, heter det i vedtaket, som er referert i adressa.no.

Ble sykmeldt

Lokalavisa Hitra-Frøya skrev i april at ekteparet Rolf og Inghild Karlsen i snart fire år har irritert seg over galingen til naboens haner. I et brev til kommunen skriver Karlsen at han har fått nerveplager og svekket immuneforsvar som følge av støy fra naboens haner.

- I 2010 startet vår nabo opp med høner, haner og etter hvert andre fugler, 40-50 meter fra vårt hus. Allerede da ble det mye støy natt og dag fra hanene. Jeg var sykemeldt denne sommeren, så det ble ekstra ille å være hjemme og høre på dette gnålet sent og tidlig, skrev han.

Mange involverte

Både kommuneoverlegen, rådmannen, fylkesmannen og Mattilsynet har vært involvert i saken, og også lokalpolitikerne har hatt saken til drøfting. Kommunelegen vurderte tidligere klagen opp mot Folkehelseloven, og kom da fram til at klagers eiendom ligger i et LNF-område, der det er lov til å drive næringsvirksomhet i bebyggelse.

- Klagers eiendom ligger 65 meter fra haneierens eiendom og støy fra hanegal i et LNF-område må påregnes. Hitra kommune gir ikke medhold i klagers krav om avvikling av fjørfedriften på haneeierens eiendom da støyen i et LNF-område ikke overskrider et helsemessig forsvarlig nivå, skrev kommunelege Leif Langdahl.

Støy-måler

Etter ny klage fra Karlsen og pålegg fra fylkesmyndighetene om å se på saken på nytt, satte kommunen i vår ut støymåler ved hane-gården. Det er etter dette at den nye konklusjonen nå foreligger.

- Kommunen har lagt vekt på at Karlsen over lengre tid har hevdet at galingen representerer en betydelig belastning, og at dette i noe omfang må anses som bekreftet. Videre påpeker kommunen i sin konklusjon at «målingen viser, kort oppsummert, at hanegal ikke representerer høy lyd/lydbilde hos naboer.» Kommunen har derfor vurdert at de mulige helsemessige ulempene og negative forhold kan avgrenses til kvelder, netter og morgener, skriver adressa.no.

Kommunen pålegger eieren å holde alle haner innendørs mellom kl 21.00 og 09.00, eller å avvikle haneholdet, dersom dette ikke er mulig.

Haneeieren har tidligere ikke ønsket å uttale seg til lokalavisa om saken, og vi har i dag ikke lykkes å få kontakt.

"All hanestøy bort, også den på dagtid"

Svoger og nabo Torfinn Stub fører saken på vegne av Rolf Karlsen.

- Ingen har vært og snakket med Rolf og Inghild om hvordan de opplever situasjonen. Derfor stiller jeg spørsmålet om god dyrevelferd er viktigere for kommunen enn velferden til naboene, sa Stub til lokalavisa i april. Etter kommunens siste konklusjon, har han vegne av ekteparet klaget inn saken til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for andre gang.

"Vi må igjen understreke at hvis Rolf skal ha håp om å bli bedre, må all hanestøy bort, også den på dagtid. Alt hanehold må avvikles. Det er det eneste som kan forhindre at nye haner ser dagens lys», skriver Torfinn Stub i klagen, ifølge adressa.no.